Genel Tanıtım/General Informatıon

             
Introduction

We are announcing April 25th which is in the April 23rd Children’s Week as “World Children’s Day of Tourism and Child Friendly Tourism Day”. April 25th has been chosen because it comes right after the tourism week and is a date within the week of World unique Fast of Children since April 23rd of 1923.

Child-friendly tourism is a tourism environment where children can be safe from all kinds of violence, be healthy, play, learn and be safe. This happy, enjoyable holiday environment also provides a variety of games and warm contacts that enable children to meet each other and start long lasting friendships. While creating this positive environment, it is important to regulate tourism in a way that won’t allow children to be abused by tourism. Children rights must be preserved and kept from any form of violence.

In this frame, our congress will be held with the participation of your esteemed academicians; it is aimed to strengthen a reliable tourism understanding that is child friendly and respectful to children’s rights and to raise awareness about the prevention of violence and exploitation against children in tourism and to  open up the scientific work of interdisciplinary studies. We think that the projection of the congress will lead policy makers to focus more on preventing children’s rights in tourism and violence against children.

We are pleased to invite you to participate in the 2nd International Children Friendly Tourism Congress, which will be held on 24-27 April 2019 in Sivas Cumhuriyet University.

Best regards.

Prof.Dr.H.Suavi AHIPAŞAOĞLU
Cumhuriyet University Tourism Faculty
Chairman of the 2nd International Child Friendly Tourism Congress

Genel Tanıtım

Turizm haftasının hemen sonrasında yer alan ve TBMM’de ilk ve tek Çocuk Bayramının ilanından sonraki sürecin devamı niteliğinde olan 25 Nisanın, bundan böyle “Dünya Çocuk Dostu Turizm Günü” olarak kutlanmasını öneriyoruz.

Çocuk dostu turizm, çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı olabildikleri, oynayıp öğrenebildikleri ve güven içinde olabildikleri turistik ortamlardır. Mutlu, keyifli bir tatil ortamı aynı zamanda çeşitli oyunlarla ve sıcak temaslarla çocukların birbirlerini tanıyabilecekleri ve uzun sürecek dostlukları başlatabilecekleri zemini sağlamaktadır. Turizm bir yandan çocuklar için pozitif bir iletişim ve gelişme ortamı yaratırken, öte yandan da turizmin çocukların istismarına izin vermeyecek şekilde düzenlenmesine özen gösterilmelidir; çocuk hakkının ve çocukların şiddetten korunma haklarının da sağlanması gerekir.

Bu çerçevede siz değerli akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşecek kongremizde; çocuk dostu, çocuk haklarına saygılı, güvenilir bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve turizmde çocuğa yönelik şiddet ve sömürünün önlenmesi konusunda farkındalık yaratılması ve interdisipliner bilimsel çalışmaların önünün açılması amaçlanmaktadır.

Kongremizin yansımalarının politika yapıcıların turizmde çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi konusuna daha fazla eğilmelerine yol açacağını düşünüyoruz. Sizleri de bu çerçevede 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde gerçekleştireceğimiz, II.Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresine sizleri davet etmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımla.

Prof.Dr.H.Suavi AHIPAŞAOĞLU
Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi
II.Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı