Poster Yazım Kuralları / Poster Writing Rules

Poster Bildiri Yazım Kuralları

 1. Poster boyutu: 70 cm x 100 cm
 2. Kenar boşluklar: üst, alt, sol ve sağ kenarından 2 cm.
 3. Posterin sol üst köşesine kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın, kurum/kuruluş/üniversitesinin adı yazılmalıdır.
 4. Poster başlığı: 48 punto Arial karakterinde ve koyu (Bold) (poster başlığının iki satırı geçmemesi önerilir).
 5. Yazar ad(lar)ı 28 punto Arial yazı karakterinde ve koyu (Bold).
 6. Yazar adres(ler)i ve mailleri 28 punto Arial yazı karakteri.
 7. Metin iki sütun veya 3 sütun halinde verilecektir.
 8. Metin başlıkları 24 punto Arial karakterinde ve koyu (Bold).
 9. Metin 24 punto Arial yazı karakterinde.
 10. Posterler giriş ve 3 bölümü geçmeyecek şekilde oluşmalı ve en sonda kaynaklar daha küçük karakterlerle dizin halinde belirtilmelidir.
 11. Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
 12. 12.Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA stilinin benimsenmesi.

Poster Bildiri Sunum Kuralları

 1. Posterler, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek olan salondaki panolara asılacaktır.
 2. Posterlerin panolara takılması konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.
 3. Poster sahipleri, programda belirtilen saatlerde çalışmaları hakkında bilgi verecek veya açıklayıcı metin düzenleyeceklerdir.

Poster Presentation Writing Rules

 1. Poster size: 70 cm x 100 cm
 2. Margins: 2 cm from top, bottom, left and rights ides.
 3. The name andlogo of thecongressshould be written on the upper left corner of the poster, andthe name of thecorporation / institution / universityshould be written on theupperrightcorner.
 4. Poster title: 48 puntoArialandBold (twolines of poster titlere commended).
 5. Author name (s) is 28 punto in Arial font andBold.
 6. Author address (s) andmailsare 28 punto in Arial font.
 7. Thetextwill be given in twoorthreecolumns.
 8. Textheadingsare 24 punto inArialandBold.
 9. Thetext is 24 punto in Arial font.
 10. The posters should be formedwiththeintroductionandshould not exceed 3 sections.Attheend, referencesshould be indexedwithsmallercharacters.
 11. There is nocolorlimitation in poster making. Toensurethatcharactersareeasilyreadable in shapes, theappropriate size characters should be usedandthesamecharactersshould be preferred in allshapes. Shapesshould be given in sizesthat can be easily seen from a distance.
 12. Specifying references in text, adoption of APA style in formal qualities, includingspecification of bibliographies, figuresandtables.

Poster Presentation Rules

 1. The posters will be hanged in the board thatwill be determined by the Symposium Organizing Committee.
 2. Poster holders will be helpedwith poster boarding.
 3. Poster owners will provide informationa bout their work at the time specified in the schedule or will prepare explanatory text.
 4. Only participants’ posters will be presented.