Kongre Konuları/Congress Issues

Congress Issues

 • Child Friendly Tourism and World Peace
 • Tourism Businesses and Child (Accommodation, Food & Drink, Transportation, Animation, Travel)
 • Determination of Criteria for Child Friendly Tourism Establishments
 • In the Child Friendly Hotels, Personnel, Health, Culture, Security, Activity, Physical Equipment, etc.
 • Nutrition in Child-Friendly Hotels
 • Dissemination of Children’s Rights in Travel and Tourism
 • Child Health and Safety in Child Friendly Tourism
 • Child Friendly Cities
 • Child Friendly Museum Management
 • Communication with Children in Tourism Sector
 • Children’s Rights and Tourism
 • Prevention of Child Abuse in Tourism
 • Child Friendly Tourism and NGOs
 • Public Responsibility in Developing Child Friendly Tourism
 • Use of Slogans, Responsibility and Unfair Competition
 • Family, Youth and Child Friendly Tourism
 • And Other Related Topics

 

 • Kongre Konuları
 • Çocuk Dostu Turizm ve Dünya Barışı
 • Turizm İşletmeleri ve Çocuk (Konaklama, Yeme-içme, Ulaştırma, Animasyon, Seyahat)
 • Çocuk Dostu Turizm İşletmelerinin Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Çocuk Dostu Otellerde Personel, Sağlık, Kültür, Güvenlik, Etkinlik, Fiziksel Donanım vb.
 • Çocuk Dostu Otellerde Beslenme
 • Seyahat ve Turizmde Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılması
 • Çocuk Dostu Turizmde Çocuk Sağlığı ve Güvenliği
 • Çocuk Dostu Kentler
 • Çocuk Dostu Müze İşletmeciliği
 • Turizm Sektöründe Çocuklarla İletişim
 • Çocuk Hakları ve Turizm
 • Turizmde Çocuk İstismarının Önlenmesi
 • Çocuk Dostu Turizm ve STK’lar
 • Çocuk Dostu Turizmin Geliştirilmesinde Kamu Sorumluluğu
 • Slogan Kullanımı, Sorumluluk ve Haksız Rekabet
 • Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm
 • Ve Diğer İlgili Konular