Önemli Tarihler / Important Dates

Important Dates

…./November 16, 2018 Abstract Submission Deadline
November 26, 2018 Announcement of Accepted Summaries
December 31, 2018 Submission of Full Text of the Paper
January 04, 2019 Submission of Full Text of the Paper to the Referees
January 15, 2019 Poster Submission Last Post Date
January 24, 2019 Announcement of Accepted Poster Presentations
March 15, 2019 Announcement of Accepted Full Text Communiqués
March 28, 2019 Early Registration Date
April 24-27, 2019 Congress Date
May 15, 2019 Announcement of Work to be published in SITA

Önemli Tarihler

…../16 Kasım 2018 Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi
26 Kasım 2018 Kabul Edilen Özetlerin İlanı
31 Aralık 2018 Bildiri Tam Metinlerinin Gönderim Tarihi
04 Ocak 2019 Bildiri Tam Metinlerinin Hakemlere Gönderilmesi
15 Ocak 2019 Poster Tebliğ  Son Gönderim Tarihi
24 Ocak 2019 Kabul Edilen Poster Sunumların İlanı
15 Mart 2019 Kabul Edilen Tam Metin Tebliğlerin İlanı
28 Mart 2019 Erken Kayıt Tarihi
24-27 Nisan 2019 Kongre Tarihi
15 Mayıs 2019 SITA’da yayınlanacak Çalışmaların İlanı