Yayın Olanakları / Publishing Opportunities

Publishing Opportunities

The full-text version of the reports presented at the Congress will be published in Turkish or English, along with abstracts in vice language, at Cumhuriyet University’s Tourism Faculty Journal (Sivas Interdisciplinary Tourism Researches Journal-SİTR).

Yayın Olanakları

Kongrede sunumu yapılan bildirilerin tam metin hali hakem sürecinden geçtikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi dergisinde (Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi-SİTA) Türkçe veya İngilizce, diğer dilde özeti ile birlikte; yayınlanacaktır.