İletişim / Contact

Contact
Congress Secretariat

  • Dr.Öğr.Üyesi Dilek ŞAHİN
  • Dr.Öğr.Üyesi Tuba GÜLCEMAL
  • Arş.Gör. Kenan YURTSAL

Email: cdt@cumhuriyet.edu.tr

İletişim
Kongre Sekretaryası

  • Dr.Öğr.Üyesi Dilek ŞAHİN
  • Dr.Öğr.Üyesi Tuba GÜLCEMAL
  • Arş.Gör. Kenan YURTSAL

E-posta: cdt@cumhuriyet.edu.tr