Özet Yazım Kuralları / Abstract Writing Rules

Writing Rules

Abstracts

Paper Title: It Must be Written in 12-Point With Capital Letters at the Center

This electronic document is a “live” template and already defines the components of your paper. Write your abstract here. Abstract in Turkish and English will be written after the author’s name with 12-point space. Abstracts should not be less than 250 and more than 500 words.

Keywords:keyword; keyword; keyword; keyword

Yazım Kuralları

Bildiri Özeti

Türkçe başlık: Türkçe Başlık Sadece Kelimelerin Baş Harfleri Büyük Olacak Şekilde Kalın ve 12 Punto Olarak Yazılacaktır

Bu doküman “hazır” bir şablondur ve hazırlayacağınız bildiri özetine ait formatı göstermektedir. Özet metinlerinizi buraya yazabilirsiniz. Türkçe veya İngilizce hazırlanan özet metni, yazar isimlerinden sonra 12 punto boşluk ile yazılır. Özetler en az 250 ve en fazla 500 kelime olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Anahtar kelime; Anahtar kelime; Anahtar kelime; Anahtar kelime