2nd INTERNATIONAL CHILD-FRIENDLY TOURISM CONGRESS

Esteemed Colleagues,

International Child Friendly Conference will be conducted between 24th and 27th of April 2019, by Cumhuriyet University Tourism Faculty. At this conference which we are preparing the second, with the participation of you valued academicians, we aim to open up the path to scientific researches and create awareness on stopping the child abuse and violence on children. Strengthening the secure tourism idea and create the fundamentals for World peace.

 I would like to declare that it will be our honor and privilege to welcome you esteemed academicians and researchers in our city, with the historical structures and cultural riches of Central Anatolia waiting to be discovered, which opened arms for countless civilizations throughout centuries.

Sincerely.

Prof.Dr.H.Suavi AHIPAŞAOĞLU
Cumhuriyet University Tourism Faculty
II. International Child Friendly Tourism Conference Executive Committee President

 

 

II.ULUSLARARASI ÇOCUK DOSTU TURİZM KONGRESİ

Kıymetli Meslektaşlarım,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak 25-28 Nisan 2018 tarihinde ilkini düzenlediğimiz I. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresinin ikincisi önümüzdeki yıl 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecektir. Kongremizde, ortak görüşün en önemli vurgu noktasını “Çocuk Dostu Turizm İşletmesi” kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere uygun donanıma sahip işletmelerin özel bir işaret ile ödüllendirilmeleri oluşturmaktadır. Bizim bu konudaki önerimiz gülen çocuk logosu olmuştur. Ayrıca kongremizde;  Dünya Barışına, Dünya çocuklarına Sivas’ın  ve Türkiye’nin ikinci bir armağanı olarak bundan böyle 27 Nisan gününün “Dünya Çocuk Dostu Turizm Günü” olarak kutlanması önerilmiştir.

İkincisini düzenleyeceğimiz kongremizde, siz değerli akademisyenlerimizin katılımı ile çocuk dostu, Dünya barışının temellerini oluşturacak, güvenilir bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve turizmde çocuğa yönelik şiddet ve sömürünün önlenmesi konusunda farkındalık yaratılması ve bilimsel çalışmaların önünün açılması amaçlanmaktadır.

Kongremizi yapacağımız, asırlar boyu birçok medeniyete kucak açmış, tarihi yapıları ve kültürel zenginliği ile İç Anadolu’nun keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası, kentimizde siz saygıdeğer akademisyenlerimizi ve araştırmacılarımızı ağırlamaktan ve sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağımızı bildirmek isterim.

Saygılarımla.

Prof.Dr.H.Suavi AHIPAŞAOĞLU
Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi
II.Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı